İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Avrupa Birliği 89/391 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Çerçeve Direktifi, özellikle küçük işyerleri için işçilerin sağlığının korunabilmesi için destek hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu, bunun işyeri sağlık-güvenlik hizmetlerinin bir parçası ve ortaklaşa sağlanması gerektiğini vurgular. Bunun için her türlü kolaylığın gösterilmesi gerektiğine değinir.

Bu gereklilik, ulusal iş sağlığı güvenliği mevzuatımızda da vurgulanmıştır. İşyeri hekiminin gereksinme duyması durumunda ve bazen de bundan bağımsız olarak röntgen, odyometri, spirometri, gürültü haritası, kan-idrar incelemeleri vb yapılmasını öngörür.

Avrupa Birliği Çerçeve Direktifi ile ulusal mevzuatımız arasındaki fark bunun nasıl gerçekleştirileceğinin bizim mevzuatımızda açıkça belirtilmemiş olmasından ve bunun işyeri (veya ortak) sağlık güvenlik birimleri çerçevesinde gerçekleştirilmesinin tercih edildiğinin bildirilmemesinden kaynaklanmaktadır.

KASS OSGB her geçen gün, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşireliği uygulamasını geliştirmektedir. Bu hizmetin bir uzantısı olarak başka birimlerden elde edilmesinde büyük güçlük olan “iş sağlığı güvenliği destek hizmetleri”ni de sağlamaktadır.

Yalnızca küçük işyerlerini kapsayan bu çalışmalar, bugün elli ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerini de kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Küçük işyerleri, bugün ülkemizdeki tüm işyerlerinin % 98'ini oluştururken; meydana gelen iş kazalarının da %73'ü küçük işyerlerinde meydana gelmektedir.

Bu işyerlerinde, iş sağlığı güvenliği, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş müfettişleri geldikçe, iş sağlığı güvenliği hatırlanmaktadır. Bu durum, işyerlerinde sağlığı bozucu durumların artmasına, daha sık kazalarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bir yandan, sağlığını yitirenler acılara boğulmakta; öte yandan üretim aksamaktadır.

Büyük ölçekli işyerlerinde, çalışmaların başarıyla yürütülmesinin başta gelen nedeni, işlerin ve sorumlulukların bölüştürülmüş olmasıdır. Bu aynı zamanda takım oyununu da getirmektedir. Buna karşın küçük işyerlerinin ne parasal gücü, ne de kurumsallaşma düzeyleri böylesi bir görev bölüşümünü olanaklı kılamamaktadır. Önerimiz, bölüştürme ve takım oyunu gerektiren konulardan biri olan, iş sağlığı güvenliğinin, küçük işyerleri arasında ortaklaşa yürütülmesidir.

KASS OSGB İş Sağlığı Çalışmaları

  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu
  • Ekranlı Çalışmalar Yapan Çalışanlar için Görme raporu
  • Gürültülü İşlerde Çalışanlar için Odyometri (İşitme düzeyi testi) raporu
  • Tozlu Dumanlı İşlerde Çalışanlar için Akciğer Radyografisi (Göğüs filmi)
  • Tozlu Dumanlı İşlerde Çalışanlar için Spirometri (Akciğer fonksiyon testi) raporu
  • Kimyasallarla Yürütülen İşlerde Çalışanlar için Laboratuvar İncelemeleri
  • Besin işlerinde çalışanlar için portör çalışmaları
  • Aşı çalışmaları (Tetanoz, Hepatit vb.)