Eğitimler

YANGIN EĞİTİMLERİ

İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliği göre, Tüm iş yerlerinde yılda en az 1 kez Yangın eğitimi ve tatbikatı yaptırma zorunluluğu vardır. Yangın eğitimleri ve tatbikatları firmaların bulunduğu yerde gerçekleştirilmekte olup, Eğitim süresinde video kaydı yapılmakta, eğitim ve tatbikat sonucunda rapor hazırlanmakta, çalışanların adına sertifika düzenlenmektedir.

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılmasını yada daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç olmaksızın, mevcut araç gereçlerle yapılan uygulamalardır. İnsanlığa sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak, kaza ve yaralanmalardan sağ kalımı arttırmak ve kalıcı sakatlanmaları en aza indirgemek için ilkyardım eğitimini yaygınlaşmak gerekmektedir.

HİJYEN EĞİTİMLERİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”ne göre Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Hijyen Sertifikası“ belirli işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir.

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Bu eğitimin hedefi ise bireyler zaman yönetmeyi tüm boyutları ile kavrarken, başarı ve mutluluğu sadece iş yaşamları ile sınırlı kalmayacak şekilde tüm yaşamlarına taşıyabilecek gerçeklerle bir kez daha yüzleşeceklerdir. Bu perspektif ile bakıldığında, zaman yönetiminin bir eğitim programı olmaktan ziyade yaşamı yönetmenin programı olduğu çok net olarak kavranacaktır.

SATIŞ-PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

Satış ile Pazarlama birbirine karıştırılır, oysa bunlar birbirlerinden farklı işlerdir. Pazarlama olmazsa, satış yapılamaz; satış olmazsa, pazarlama yapılamaz. Bu nedenle Pazarlama ve satış süreçlerinde gereken uzmanlığın kazanılması için gereken tüm satış eğitimi desteği KASS OSGB uzman kadrosu ile sunulmaktadır.